COMPANIE
Sitemap
COMPANIE

oferta

CereredeOferta

Investiţiile în construcţii reprezintă totalitatea cheltuielilor făcute pentru realizarea unor construcţii noi sau pentru aducerea celor existente la parametrii normali de funcţionare înconformitate cu cerinţele şi exigenţele de performanţă obiective şi subiective ale utilizatorilor. O astfel de investitie impune participarea unui număr foarte mare de factori cu specializări foarte diferite.

 

Etape:

 

1. Realizarea unor studii şi documentaţii având caracter tehnic:

- tema de proiectare,

- studiul de amplasament,

- achizitionarea terenului,

- ridicarea topografică,

- studiul geotehnic,

- proiectul urbanistic de detaliu/zonal.

 

2. Elaborarea proiectului se face in mai faze:

- Documentatia tehnica pentru autorizarea executiei lucrarilor de desfintare - D.T.A.D.

- Documentatia tehnica pentru autorizatia de construite - D.T.A.C.

- Documentatia tehnica de executie - D.T.E.

- Obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism,

 

3. Obtinerea autorizatie de construire/desfintare.

 

4. Executia constructiei.